Swyddi Undeb Bangor

Swydd Cynorthwyydd Cynaliadwyedd

Mae Undeb Bangor yn chwilio am rywun sydd yn allblyg, croesawus a threfnus dros ben i weithio yn Nhîm Chyfleoedd Myfyrwyr o mis Rhagfyr tan diwedd mis mai 2021. Bydd y rôl hon yn cynnwys amser a dreulir ar gydweithio â grwpiau myfyrwyr; creu a hyrwyddo gwaith cynaliadwyedd trwy'r cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan; cydlynu a darparu ymgyrchoedd cynaliadwyedd a gwaith gweinyddol o ran coladu a strwythuro ein cyflwyniad Effaith Werdd.

Mae’r rôl yn cynnwys:

  • Cefnogi, creu a chyflwyno ymgyrchoedd, prosiectau a digwyddiadau cynaliadwyedd ynghlwm a’r priosect effaith werth
  • Casglu gwybodaeth a thystiolaeth gan staff, myfyrwyr ac adrannau perthnasol a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer cyflwyniad adroddiad blynyddol effaith gwyrdd.  
  • Ymgysylltu a myfyrwyr, grwpiau myfyrwyr ac hyrwyddo gwaith undeb y myfyrywyr
  • Gweithio gyda’r Cydlynydd Gwirfoddoli ac Ehangu Mynediad i ddarparu cefnogaeth gweinyddol fel sy’n briodol.
  • Cynhyrchu cynnwys cyfryngau cymdeithasol a’r wefan ar gyfer gwaith cynaliadwyedd
  • Cynorthwyo gyda thasgau eraill yn unol a chyfarwyddyd y Cydlynydd Gwirfoddoli a Ehangu Mynediad.

Swydd dros dro yw hon rhwng mis Rhagfyr a diwedd mis Mai 2021.

 

Oriau Gwaith: 16 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener gyda gwaith penwythnos achlysurol ar gyfer digwyddiadau (gall oriau gwaith fod yn hyblyg)

Cyflog: £10.43 yr awr (mae'r gyfradd hon fesul awr yn cynnwys hawl i dâl Absenoldeb Blynyddol)

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar ddydd Gwener 27ain o Tachwedd. Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sydd yn dechrau 30ain o Tachwedd naill a'i trwy Microsoft Teams neu Zoom.  

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y rôl hon, e-bostiwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol at gareth.williams@undebbangor.com

Bottom Aligned List for Powered By