Paneli Camymddwyn Academaidd

Os amheuir myfyriwr o Gamymddwyn Academaidd, bydd yn cael ei wahodd i drafod yr honiad o dan y Drefn Dilysrwydd Academaidd. 


Mae dilysrwydd academaidd yn golygu bod yn onest, yn ddibynadwy, yn ddiwyd, yn deg a dangos parch, ac mae'n ymwneud â sicrhau dilysrwydd gwaith myfyriwr ac yn y pen draw â'r cymhwyster a ddyfernir iddynt gan Brifysgol Bangor. Mae'r Drefn Dilysrwydd Academaidd hon yn berthnasol i faterion yn ymwneud ag arholiadau a gwaith cwrs.
Mae camymddwyn academaidd yn cynnwys materion yn ymwneud â llên-ladrad, cyd-dwyllo, twyllo, torri rheoliadau arholiadau, llunio data ffug, dynwared eraill neu ddefnyddio banciau neu felinau traethodau ar gyfer asesiad.


Rydym yn sylweddoli efallai na fydd rhai myfyrwyr wedi nodi ffynonellau/cyfeiriadau yn ddigonol neu wedi gorddibynnu ar ddeunydd y cyfeiriwyd ato heb ddigon o gyfraniad academaidd annibynnol. Byddai hynny yn cael ei ystyried o dan y term 'ymarfer academaidd gwael'. Yn yr achosion hyn byddem yn cynghori'r myfyrwyr yn gryf i gysylltu â Gwasanaeth Sgiliau Astudio'r Brifysgol (cysylltiad i'r dudalen), a all gynnig cyngor a chefnogaeth ragorol ar strwythuro aseiniadau a nodi ffynonellau.

Proses

Amgylchiadau Arbennig

Sut gall Undeb y Myfyrwyr helpu?

Bottom Aligned List for Powered By