Trefn Ddisgyblu'r Brifysgol / Neuaddau Preswyl

Trefn Ddisgyblu Myfyrwyr


Yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol efallai y byddwch yn cael eich hun yn wynebu achos disgyblu. Bydd y canllawiau hyn yn rhoi syniad cyffredinol i chi o'r hyn i'w ddisgwyl, ond nid ydynt yn gwbl gyflawn na thrylwyr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Llais Myfyrwyr am drafodaeth bellach.

Beth yw camymddwyn?

Beth os bydd rhywun yn gwneud honiad yn fy erbyn i?

Sut y gallwn ni helpu

Bottom Aligned List for Powered By