Cerbydau

Sylwch nad yw ein cerbydau ar gael i'w llogi ar hyn o bryd yn unol â chanllawiau COVID-19.

Llogi

Bydd yr adran hon yn caniatáu ichi weld a lawrlwytho ffurflenni a dod o hyd i wybodaeth sy'n hanfodol ar gyfer cynllunio'ch taith.

Ar hyn o bryd rydym yn prydlesu 7 cerbyd sydd ar gael i glybiau a chymdeithasau eu defnyddio ar gyfer teithiau swyddogol.

4 x 17 sedd bysiau mini hygyrch

2 x MPV 9 sedd

1 x Fan Transit

I fod yn gymwys i yrru'r cerbydau, rhaid i aelodau'r clwb / cymdeithas basio eu prawf MiDAS. Am fanylion pellach, cysylltwch ag Alison Roberts - Cynorthwyydd Gweithrediadau: alison.roberts@undebbangor.com

Os ydych chi eisiau llogi bws cysylltwch â - opportunities@undebbangor.com

Bottom Aligned List for Powered By