Amdanom Ni

Photo of the Student Centre at the SU

Beth yw Undeb y Myfyrwyr? Yr Undeb Myfyrwyr yw llais y Myfyrwyr a chartref bywyd myfyrwyr ym Mangor! Mae Undeb Bangor ar gyfer holl fyfyrwyr Bangor ac yn cael ei arwain gan gynrychiolwyr myfyrwyr etholedig sy'n gweithio i gyfoethogi a gwella eich profiad myfyriwr.

Mae gennym dîm o Swyddogion Sabothol (Sabbs) ymroddedig sy’n gweithio i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed a bod y math o weithgareddau sydd ei angen yn cael ei datblygu. Yn cefnogi'r Swyddogion Sabothol mae staff proffesiynol Undeb y Myfyrwyr, tîm profiadol sy’n lletya ymgyrchoedd a pholisïau'r Sabbs; yn cydweithio gyda'r Brifysgol i wella profiad myfyrwyr i bob myfyriwr!

Rydym yn rhedeg y Clybiau Chwaraeon, Cymdeithasau, Projectau Gwirfoddoli, UMCB (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor), Cynrychiolwyr Cwrs a ein Cyngor Myfyrwyr. Mae gennym nifer o gyfleoedd i chi ddod o hyd i hobi newydd, cwrdd ag unigolion tebyg, gwella eich cyflogadwyedd a gwneud gwahaniaeth. Os oes unrhyw beth rydych chi eisiau neu yn meddwl bod angen ei newid, rydyn ni yma i wrando arnoch chi a'ch cefnogi chi, felly cysylltwch â ni

Bottom Aligned List for Powered By