Gwirfoddolwch fel Cynrychiolydd Cwrs!

Mae'r Cynrychiolwyr Cwrs yn allweddol er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael i'w gynrychioli'n gywir trwy gydol eu hastudiaethau academaidd yma ym Mhrifysgol Bangor. Maent yn gweithio'n agos gydag Undeb Bangor a'r staff addysgu yn eich ysgol chi i sicrhau bod yr addysg rydych yn derbyn o'r safon uchaf! Hoffech fod yn Gynrychiolydd Cwrs? Mae'n gyfle gwych i chi creu newid positif o fewn eich ysgol. Mae hefyd yn brofiad gwych, ac yn hybu eich datblygiad personol, ac mae'n edrych yn wych ar CV! Mae cyflogwyr wrth ei boddau gydag unigolion brwdfrydig sydd yn cymryd y fenter i greu'r newid hoffent weld! Bydd y cyfnod cofrestru ar agor o'r 21ain o Fis Medi am 9yb, ac yn cau ar yr 2il o Fis Hydref am 5yh. Cofrestrwch isod!

Cliciwch yma i wirfoddoli fel Cynrychiolydd Cwrs!

Logo'r Cynrychiiolwyr Cwrs

Hafan y Cynrychiolwyr Cwrs

Yma ym Mhrifysgol Bangor rydym yn ethol oddeutu 300 o gynrychiolwyr cwrs i gynrychioli barn y myfyrwyr yn yr 14 ysgol academaidd. Mae'r cynrychiolwyr cwrs yn fyfyrwyr sydd ar flaen y gad, yn brwydro dros newidiadau cadarnhaol a fydd yn effeithio ar eich profiad academaidd chi. Mae'r drefn cynrychiolwyr cwrs yno i gynrychioli pob myfyriwr a gwneud yn siŵr bod eich llais chi bob amser yn cael ei glywed gan y brifysgol. Mae’r Cynrychiolwyr Cwrs hefyd yn gyfrifol dros sicrhau newidiadau cadarnhaol cyson i’w cyrsiau; maent wedi gweithio tuag at sicrhau ystafelloedd cyffredin israddedig i fyfyrwyr a chynyddu'r nifer o recordiadau Panopto o ddarlithoedd, i enwi ychydig o'u llwyddiannau. Mae’r cynrychiolwyr cwrs hefyd yn cael y cyfle i drefnu a chymryd rhan mewn nifer o wahanol weithgareddau i hyrwyddo ymateb a chynrychiolaeth trwy gydweithrediad ag Undeb Bangor a'u hysgolion academaidd. 

Eisiau Gwybod sut Brofiad yw i fod yn Gynrychiolydd Cwrs?

Strwythur Y Cynrychiolwyr Cwrs

Strwythur Cynrychiolwyr Cwrs

Mae ein Cynrychiolwyr Cwrs yn eich cynrychioli chi'n academaidd, ac yn helpu i ddelio ag unrhyw broblemau ar eich cwrs! Er mwyn hwyluso hyn, mae yno amrywiaeth o gynrychiolwyr gwahanol, sydd yn gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael i'w gynrychioli'n deg. Dyma strwythur y Cynrychiolwyr Cwrs

Cysylltwch â ni!

Oes gennych cwestiwn am Gynrychiolwyr Cwrs? Hoffech cymryd rhan? Mae groeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost, unain trwy'r e-bost Cynrychiolwyr Cwrs - cynrychiolwyrcwrs@undebbangor.com, neu trwy cysylltu â'r Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth - natasha.sellers@undebbangor.com

Bottom Aligned List for Powered By