Logo'r Cynrychiiolwyr Cwrs

Hafan y Cynrychiolwyr Cwrs

Yma ym Mhrifysgol Bangor rydym yn ethol oddeutu 300 o gynrychiolwyr cwrs i gynrychioli barn y myfyrwyr yn yr 14 ysgol academaidd. Mae'r cynrychiolwyr cwrs yn fyfyrwyr sydd ar flaen y gad, yn brwydro dros newidiadau cadarnhaol a fydd yn effeithio ar eich profiad academaidd chi. Mae'r drefn cynrychiolwyr cwrs yno i gynrychioli pob myfyriwr a gwneud yn siŵr bod eich llais chi bob amser yn cael ei glywed gan y brifysgol. Mae’r Cynrychiolwyr Cwrs hefyd yn gyfrifol dros sicrhau newidiadau cadarnhaol cyson i’w cyrsiau; maent wedi gweithio tuag at sicrhau ystafelloedd cyffredin israddedig i fyfyrwyr a chynyddu'r nifer o recordiadau Panopto o ddarlithoedd, i enwi ychydig o'u llwyddiannau. Mae’r cynrychiolwyr cwrs hefyd yn cael y cyfle i drefnu a chymryd rhan mewn nifer o wahanol weithgareddau i hyrwyddo ymateb a chynrychiolaeth trwy gydweithrediad ag Undeb Bangor a'u hysgolion academaidd. 

Gwyliwch y sesiwn Cyflogadwyedd yma!

Eisiau Gwybod sut Brofiad yw i fod yn Gynrychiolydd Cwrs?

Strwythur Y Cynrychiolwyr Cwrs

Strwythur Cynrychiolwyr Cwrs

Mae ein Cynrychiolwyr Cwrs yn eich cynrychioli chi'n academaidd, ac yn helpu i ddelio ag unrhyw broblemau ar eich cwrs! Er mwyn hwyluso hyn, mae yno amrywiaeth o gynrychiolwyr gwahanol, sydd yn gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael i'w gynrychioli'n deg. Dyma strwythur y Cynrychiolwyr Cwrs

Cysylltwch â ni!

Oes gennych cwestiwn am Gynrychiolwyr Cwrs? Hoffech cymryd rhan? Mae groeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost, unain trwy'r e-bost Cynrychiolwyr Cwrs - cynrychiolwyrcwrs@undebbangor.com, neu trwy cysylltu â'r Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth - natasha.sellers@undebbangor.com

Bottom Aligned List for Powered By