1

Mair Rowlands

Cyfarwyddwr yr Undeb

2

ROB SAMUEL

RHEOLWR LLAIS MYFYRWYR

3

NATASHA SELLERS

CYDLYNYDD DEMOCRATIAETH A CHYNRYCHIOLAETH

4

TARA HINE

CYDLYNYDD CYNGOR ACADEMAIDD AC YMGYRCHOEDD

5

LLINOS JONES

CYDLYNYDD YMCHWIL PROFIAD ACADEMAIDD

6

CONOR ELWIN

CYNORTHWYYDD LLAIS MYFYRWYR

7

DYLAN DAVIES

RHEOLWR CYFLEOEDD

8

GAZ WILLIAMS

CYDLYNYDD GWIRFODDOLI AC EHANGU MYNEDIAD

9

KATHRYN HUGHES

CYDLYNYDD CHWARAEON

10

JESSICA MULLAN

CYDLYNYDD CYMDEITHASAU A UMCB

11

GERALLT ROBERTS

CYNORTHWYYDD CYFLEOEDD MYFYRWYR

12

LLINOS GASHE

RHEOLWR GWEITHREDIADAU

13

ALISON ROBERTS

CYNORTHWYYDD GWEITHREDIADAU

14

FFION JONES

CYDLYNYDD CYFATHREBU

15

RICHARD GLYN

CYNORTHWYYDD CYFATHREBU A MARCHNATA

16

SHARON BROWN

RHEOLWR CYLLID

17

DILYS OWEN

CYNORTHWYYDD CYLLID

Bottom Aligned List for Powered By