Ymddiriedolwyr Allanol

Mae gan Undeb  Bangor bedwar Ymddiriedolwr Allanol. Mae rรดl yr Ymddiriedolwr Allanol yn wirfoddol, sy'n rhoi o'u hamser i sicrhau bod Undeb Bangor yn gwneud penderfyniadau ariannol cadarn ac yn ufuddhau i fframweithiau cyfreithiol ac yn cadw at ofynion a osodir gan ei reoleiddwyr y Comisiwn Elusennau, Tลท'r Cwmnรฏau a'r Brifysgol.

Bottom Aligned List for Powered By