**You must log in to vote on an idea**

Please Log In To Vote / Post An Idea
Back to list
 • -9 score
  17 voters

  Pick up and drop off point outside/around Main Arts

  Current

   What do you want?

   A designated area (very short stay car parking area) for students to be able to be picked up and dropped off outside the Main Arts building. 

   Why do you want it?

   Cars must stop on the main road in order to to pick up, wait for and drop off students, usually causing disruption for cars around them. Also, because of the lack of a designated pick up area, precise plans must be made before hand when catching a lift and due to lectures or seminars over-running it can cause confusion and complications. 

   Beth ydych ei eisiau?

   Man parcio byr er mwyn i ceir pigo fyny a gollwng unigolion tu allan i 'Main Arts'.   

   Pam rydych ei eisiau?

   Mae rhaid i ceir gollwng a pigo fyny unigolion tu allan i'r adeilad, fel canlyniad, mae hyn yn achosi aflonyddwch ar y ffordd. Hefyd, oherwydd y diffyg mannau pigo a gollwng, mae rhaid i planiau cael eu gwneud mewn ddigon o amser, ac oherwydd amseroedd gwersi yn or-redag, mae'n gallu fod yn annodd iawn gwneud trefniadau.

  Luke Earnshaw
  4:54pm on 10 Oct 19 Where would you put this?