Back to list
 • 47 score
  65 voters

  Free launderette for hall residences | Golchdy am ddim i'r neuaddau preswyl

  Rejected

   What do you want?

   1. Launderette should be free of cost for the hall residneces like the Gymnesium.

   2. Students should be registered automatically after arrival to the hall.

   3. The machine will read, record & save the details about the users from ID card or the key so that it could be charged for any maintanace or repairment if required (when damaged by the users).

   4. Washing gels, detergents or powders should be available there againts a minimum payment comparatively than all the super shops.

   Why do you want it?

   It's the daily necessity of a human being to live a clean & hygenic life. The students have to attend classes almost everyday & its time consuming to clean own clothes by hand everyday after the day long streesses. For this reason, we need the laundry. Most of us are not allowed to work here for full time although we need to pay each & every time for cleaning our clothes which is a basic need to maintain a healthy life. 

   It's hard to study properly when we get sick. Uncleaned clothes is a common reason for contamination of fatal diseases like Pneumonia & Meningitis . Free laundreatte will encourage students to lead a healthy life & to think for better ideas.

   Beth ydych ei eisiau?

   1. Dylai fod golchdy sy'n rhad ac am ddim i'r neuaddau preswyl fel mae'r Gampfa.
   2. Dylai myfyrwyr gael eu cofrestru'n awtomatig ar ôl cyrraedd y neuaddau.
   3. Byddai'r peiriant yn darllen, cofnodi a chadw manylion y defnyddwyr o'r cerdyn adnabod neu'r allwedd er mwyn gallu codi ffi arnynt am gynnal a chadw neu atgyweirio os bydd angen (pan fo'r peiriant yn cael ei ddifrodi gan ddefnyddwyr).
   4. Dylai gel, glanedyddion neu bowdrau golchi fod ar gael yno am bris rhesymol sy'n gymharol â'r siopau rhataf.

   Pam rydych ei eisiau?

   Mae hylendid a byw'n lân yn anghenraid dyddiol i fodau dynol. Rhaid i'r myfyrwyr fynd i ddosbarthiadau bron bob dydd ac mae'n cymryd amser i olchi dillad â llaw ar ôl cyfrifoldebau diwrnod gwaith hir. Am y rheswm hwn, rydym angen golchdy. Ni chaniateir i'r rhan fwyaf ohonom weithio'n llawn amser yma er bod angen i ni dalu pob tro y byddwn yn golchi ein dillad sy'n angen sylfaenol ar gyfer byw bywyd iach.

   Mae’n anodd astudio'n iawn pan fyddwn yn mynd yn sâl. Mae dillad budron yn rheswm cyffredin dros halogiad a heintiau angheuol fel niwmonia a llid yr ymennydd. Byddai golchdy am ddim yn annog myfyrwyr i arwain bywyd iach a meddwl am well syniadau.

  Nawab Muhammad Ahmad
  2:54am on 19 Oct 17 Well, it's a good idea and also seems practical.
  Timothius Adiel Prasetyo
  1:20am on 20 Oct 17 I hope university will listen to this voice. At least reduce the price of laundrette!
  Yanwei Liu
  10:53pm on 8 Nov 17 free maybe not realistic but it should be cheaper