Back to list
 • 38 score
  42 voters

  British Sign Language classes - Going to UBC on 19/10/17 | Dosbarthiadau Iaith Arwyddion Prydain

  Rejected

   What do you want?

   I believe that British Sign Language should become a language which is included on the Languages4All with the Modern Foreign Languages department or through the university via workshops.

   Why do you want it?

   I think that everyone should have the chance to learn sign language but in North West Wales (Bangor area) there is nowhere to learn this language which could help people communicate to different people such as the deaf, hard of hearing and some people with other disabilities. This overall would help make the university more equal and help develop more peoples language skills.

   Beth ydych ei eisiau?

   Rwy'n credu y dylid cynnwys Iaith Arwyddion Gwledydd Prydain ar Ieithoedd i Bawb drwy'r adran Ieithoedd Modern neu drwy weithdai gan y brifysgol.

   Pam rydych ei eisiau?

   Rwy'n credu y dylai pawb gael y cyfle i ddysgu iaith arwyddion ond nid oes unrhyw le yng Ngogledd Orllewin Cymru (ardal Bangor) i ddysgu'r iaith hon a allai helpu i gyfathrebu â gwahanol bobl megis y byddar, trwm eu clyw a phobl ag anableddau eraill. Byddai hyn yn gyffredinol yn gwneud y brifysgol yn fwy cydradd ac yn helpu i ddatblygu sgiliau iaith pobl.

  No comments have been made.