Back to list
 • 29 score
  37 voters

  Cheap food for students - Going to UBC on 19/10/17 | Bwyd rhad i fyfyrwyr

  Rejected

   What do you want?

   Id Like to encourage the SU to talk with the University about opening a refectory. 

   Why do you want it?

   The Refectory would be a great way for both students and staff to buy plated meals and to be able to sit down in a convivial atmosphere and enjoy food. This would be very good for student retention, as students get to meet and talk with eachother. It would be great as it would also provide a cheaper alternative to the relativley high price of convenience food from the pods and coffee shops. 

   Beth ydych ei eisiau?

   Hoffwn annog UM i siarad â'r brifysgol am agor ffreutur.

   Pam rydych ei eisiau?

   Byddai ffreutur yn ffordd wych i fyfyrwyr a staff brynu prydau llawn o fwyd a gallu eistedd i lawr mewn awyrgylch ddymunol i fwynhau bwyd. Byddai hyn yn dda iawn o ran dal gafael ar fyfyrwyr, am y byddai'n gyfle i fyfyrwyr gwrdd â'i gilydd a sgwrsio. Byddai'n wych pe bai dewis amgen yn cael ei gynnig i bris cymharol uchel bwyd cyfleuster o bodiau a siopau coffi.

  No comments have been made.