Passed ideas become democratic policies of Undeb Bangor. Depending on the idea they may become policies that ensure Undeb Bangor; takes a certain stance on an issue; holds a certain position, belief or value; has a commitment to do things in a certain way; or a mandate to campaign or take action on a particular issue.

Back to list
 • 32 score
  34 voters

  Link to My Bangor raising awareness of Welsh | Dolen ar FyMangor sy'n codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg

  Passed

   What do you want?

   I want to see a link on MyBangor that raises awareness of the Welsh language and culture.


   It would be nice if there was an information page with clear and effective presentations which gives students information about the language and culture.

   Why do you want it?

   Raise awareness of Welsh Language and Culture.


   For new students, MyBangor is something that they will rely upon, and if they saw a link, they would be very likely to visit the page to learn more about the area and the country. It is a very good opportunity to raise awareness.

   Beth ydych ei eisiau?

   Rydw i eisiau gweld dolen ar FyMangor sy'n codi ymwyddiaeth o'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig. 

   Byddai'n braf petai tudalen wybodaeth gyda chyflwyniadau clir ac effeithiol yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr ynghylch yr iaith a'r diwylliant.

   Pam rydych ei eisiau?

   Codi ymwybyddiaeth o'r Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig. 

   I lasfyfyrwyr, mae FyMangor yn rhywbeth y byddant yn ddibynol arno a phe byddent yn gweld dolen byddant yn debygol iawn i ymweld a'r dudalen er mwyn dysgu mwy am yr ardal a'r wlad. Mae'n gyfle da iawn i godi ymwybyddiaeth. 

  Mirain Llwyd
  3:39pm on 13 Mar 18 Cytuno. Mae llawer o fyfyrwyr ym Mangor yn mynd drwy eu cyfnod yma ddim yn ymwybodol o bwysigrwydd y Gymraeg yma yng Nghymru. Mae’n amser codi ymwybyddiaeth dros y Brifysgol a credaf fo’r synias o’i roid ar MyBangor yn ffordd wych ymlaen sydd am gyrraedd cynulleidfa eang.
  Dewi Jones
  3:56pm on 13 Mar 18 Syniad gwych! Wir angen hyn.
  Sioned Davies
  2:13pm on 11 Apr 18 Cytuno'n llwyr!!!!! Hwn yn syniad rili da.