Vice Chair

Enw / Name - Kayleigh Hunt 

Blwyddyn Astuddio / Year of Study - 4ydd blwyddyn ym Mangor, ร”l-radd / 4th year at Bangor, Masters student

Cwrs / Course - MSc  Seicoleg / Psychology

Hobรฏau / Hobbies - Rhedeg pellter hir a cerdded / long distance running and walking

Prif ddiddordebau / Main area of interest - Iechyd a lles Meddwl / Mental Heath and Well-being

Bottom Aligned List for Powered By