Mental Health Project Representative

Enw / Name - Freddi Lavender 

Blwyddyn Astudio / Year of Study - Ôl-radd / Masters 

Cwrs / Course - MScRES Gwyddorau Biolegol / Biological Sciences 

Hobïau / Hobbies - Codi Pwysau, bod yn yr awyr agored, helpu eraill, dysgu / powerlifting, being outdoors, helping others and teaching 

Prif ddiddordebau / Main area of interest - Mental Health (obviously!), studying and enjoying life

Pa brosiectau ydw I'n cynrychioli / What projects do I represent? - Hergest  - Ablett - Ty Llwywelyn - Connect@Bangor - Walk & Talk - Ffrindiau Headway Friends - Ffrindiau Dementia Friends - Cymdeithas Alzheimers Society (Side by Side project) - Abbey Road 

 

Bottom Aligned List for Powered By