Environmental Projects Representative

Enw / Name - Amber Khan 

Blwyddyn Astudio / Year of Study - 3ydd blwyddyn / 3rd year  

Cwrs / Course - Astudiaethau Ffilm ac Saesneg / Film Studeies and English Language 

Hobïau / Hobbies - Coginio, Pobi, Glanhau traethi, Cerdded a Seiclo / Cooking, Baking, Beach Cleaning, Walking & Cycling 

Prif ddiddordebau / Main area of interest - Gwirfoddoli!! Rwy'n caru gallu helpu'r amgylchedd / Volunteering!! I also love being able to help the environment 

Pa brosiectau ydw I'n cynrychioli / What projects do I represent? - Beach Clean - Elwy Working Woods - Nature Reserve - Greener Gwynedd - STAG - Healing Garden projects - Fairtrade 

Bottom Aligned List for Powered By