Cynrychiolydd Prosiectau Henoed / Elderly Projects Representative

Enw / Name - Matt Niemann

Blwyddyn Astudio / Year of study: Blwyddyn 1af / 1st year

Cwrs / Course: MSc egwyddorion niwroseicoleg glinigol / principles of clinical neuropsychology

Hobïau / Hobbies: Darllen, gemau, cerdded, ffotograffiaeth, cynhyrchu fideos Youtube, casglu oriorau / reading, gaming, walks, photography, making YouTube videos, collecting watches

Prif ddiddordebau / Main area of interest: Lles seicolegol y gymuned heoed leol / the psychological well being of the local elderly community

What projects do I represent? - Gen Con - Hafan Cafe - RVS - Out & About - Tea Party 

Bottom Aligned List for Powered By