Community and Sports Projects Representative

Enw / Name - Maisie Sims 

Blwyddyn Astudio / Year of Study: 3ydd flwyddyn / 3rd year 

Cwrs / Course : Hanes /History 

Hobïau / Hobbies: Marchogaeth, Pilates a Hwylio / Horse riding, Pilates & Sailing 

Prif ddiddordebau / Main area of interest: Rwy'n hoffi helpu prosiectau sy'n caniatáu i bobl anabl  fwynhau chwaraeon, yn benodol gweithgareddau awyr agored fel marchogaeth. / I like helping in projects that enable disabled people to enjoy sports, particularly outdoor activities such as horse riding. 

Photo

Pa brosiectau ydw I'n cynrychioli / What projects do I represent? - RDA - DeafBlind - Canfod y Gán - Home from Home - Macmillan Neighbours - NWCR - Community Safety - Undeb Robins - The Big Give - Hungry Dragon - Bangor Cathedral projects 

 

Bottom Aligned List for Powered By