Children's Project Representative

Enw / Name - El Mifflin

Blwyddyn Astudio / Year of study - Ail Flwyddyn / 2nd Year 

Cwrs / Course - Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol / English Literature and Creative Writing 

Hobïau / Hobbies - Ysgrifennu, pobi, darllen, garddio ac gwrando ar bodlediadau / Writing, baking, reading, little bit of gardening & listening to podcasts 

Prif ddiddordebau / Main area of interest - Astudiaethau LGBTQ+, ysgrifennu nofelu / LGBTQ+ studies, novel writing

Pa brosiectay ydw I'n cynrychioli / What projects do I represent? - Splodge - Sblat - Sbectrwm - IEC Kids - LEAPS into Literacy - 

Bottom Aligned List for Powered By