Digital Gwynedd | Gwynedd Ddigidol

Below are the opportunities available within this project. Please click on the role you are interested in, where you can apply to be apart of the project.

What's this project about? 

Digital Gwynedd is seeking volunteers to help the residents of Bangor to get more out of the internet. We organise and advertise drop-in sessions for people to bring their devices to, be it a smart phone or a tablet, where we give them assistance in understanding the device. | Mae Gwynedd Ddigidol yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu trigolion Bangor i gael mwy allan o'r rhyngrwyd. Rydym yn trefnu ac yn hysbysebu sesiynau galw draw i bobl ddod â'u dyfeisiau iddynt, boed yn ffôn smart neu dabled, lle rydyn ni'n rhoi cymorth iddynt ddeall y ddyfais.
showmailinglist