Headway Friends | Ffridiau Headway

Below are the opportunities available within this project. Please click on the role you are interested in, where you can apply to be apart of the project.

What's this project about? 

Headway Gwynedd has been supporting people with a brain injury in Gwynedd for over thirty years now. We are part of the national charity Headway UK. We are a friendly supportive group meeting twice a month. | Bu Headway Gwynedd wrthi ers 30 o flynyddoedd bellach yn cefnogi pobl sydd ag anaf ar yr ymenydd. Maent yn rhan o elusen genedlaethol Headway y DU. Maent yn grwp cyfeillgar sy’n cwrdd ddwywaith y mis. Ar ail ddydd Sadwrn bob mis, oni bai am fis Awst, maent yn cwrdd yn Ysbyty Eryri, Caernarfon o 11yb ymlaen.
showmailinglist