Royal Voluntary Service(Wales) | Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (Cymru)

Below are the opportunities available within this project. Please click on the role you are interested in, where you can apply to be apart of the project.

What's this project about? 

Royal Voluntary Service is a national volunteering organisation and charity with its roots in local communities all over Britain. Our volunteers aim to provide the support an older person might need at home, in their neighborhoods and also in hospitals. | Mae'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn sefydliad gwirfoddoli cenedlaethol ac elusen gyda'i wreiddiau mewn cymunedau lleol ledled Prydain. Nod ein gwirfoddolwyr yw darparu'r gefnogaeth y gallai fod angen person hyn gartref, yn eu cymdogaethau a hefyd mewn ysbytai

showmailinglist