The Promotions Team | Y Tîm Hyrwyddo

Below are the opportunities available within this project. Please click on the role you are interested in, where you can apply to be apart of the project.

What's this project about? 

Our Promotions Team fundraise and get even more people involved in the wonderful world of Student Volunteering. They meet once a week. | Mae ein Tîm Hyrwyddo'n codi arian ac yn denu hyd yn oed mwy o bobl i gymryd rhan ym myd rhyfeddol Gwirfoddoli Myfyrwyr. Maent yn cwrdd unwaith yr wythnos.