Bangor AGRO (Anglesey and Gwynedd Recovery Organisation) | AGRO Bangor (Sefydliad Adfer Ynys Môn a Gwynedd)

Below are the opportunities available within this project. Please click on the role you are interested in, where you can apply to be apart of the project.

What's this project about? 

Run in partnership with the Anglesey and Gwynedd Recovery Organisation, volunteers attend monthly group meetings and organise activities for the members. | Cynhelir mewn partneriaeth â Mudiad Adferiad Môn a Gwynedd (AGRO); bydd y gwirfoddolwyr yn mynd i gyfarfodydd grwp misol ac yn trefnu gweithgareddau ar gyfer yr aelodau.
showmailinglist