Sports Video Analysis | Dadansoddi Fideos Chwaraeon

Below are the opportunities available within this project. Please click on the role you are interested in, where you can apply to be apart of the project.

What's this project about? 

Provide a video analysis service to local grass roots sports clubs and teams. Volunteers normally contribute 2 hours per week in term time at mutually convenient times.| Yn cynnig gwasanaeth dadansoddi fideo i glybiau a thimau chwaraeon cymunedol lleol. Bydd y gwirfoddolwyr fel arfer yn cyfrannu 2 awr yr wythnos yn ystod amser tymor ar adegau sy'n gyfleus i bawb.
showmailinglist