BLACK, ASIAN, AND MINORITY ETHNIC STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Black, Asian, and Minority Ethnic Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Black, Asian, and Minority Ethnic Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Black, Asian, and Minority Ethnic Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Black Students Conference ex-officio

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu Cynhadledd Myfyrwyr Du yr UCM yn rhinwedd ei swydd

Back to Top

DISABLED STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Disabled Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Disabled Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Disabled Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Disabled Students Conference ex-officio

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Anabl Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Anabl ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Anabl ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r Cynhadledd Myfyrwyr Anabl CUM yn rhinwedd ei swydd

Back to Top

ENVIRONMENTAL CHAMPION UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.

Back to Top

EUROPEAN UNION STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s European Union Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the European Union Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of European Union Students at Bangor University.

Back to Top

HEALTHY LIVING CHAMPION UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Healthy Living.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns.

Back to Top

HOUSING AND COMMUNITY CHAMPION UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Housing and Community.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns.

Back to Top

INTERNATIONAL STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s International Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the International Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of International Students at Bangor University.

Back to Top

LGBT+ STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s LGBT+ Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the LGBT+ Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of LGBT+ Students at Bangor University.
 • This UBC Councillor will attend the NUS L:GBT+ Conference as the elected NUS Delegate ex-officio

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr LHDT+ Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr LHDT+ ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr LHDT+ ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd yr Cynghorydd Cyngor Undeb Bangor yma yn mynychu'r Cynhadledd LHDT+ UCM yn rhinwedd ei swydd

Back to Top

LIVE AT HOME STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.

Back to Top

MATURE STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Mature Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Mature Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Mature Students at Bangor University.

Back to Top

MENTAL HEALTH CHAMPION UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Mental Health.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns.

Back to Top

PART-TIME STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Part-Time Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Part-Time Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Part-Time Students at Bangor University.

Back to Top

POSTGRADUATE RESEARCH STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Postgraduate Research Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Postgraduate Research Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Postgraduate Research Students at Bangor University.

Back to Top

POSTGRADUATE TAUGHT STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Postgraduate Taught Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Postgraduate Taught Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Postgraduate Taught Students at Bangor University.

Back to Top

STUDENT PARENTS AND CARERS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Back to Top

TRANS STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Trans Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Trans Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Trans Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Trans Students Conference as the elected delegate ex-officio

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Traws Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Traws ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Traws ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd yr Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r cynhadledd Myfyrwyr Traws UCM yn rhinwedd ei swydd

Back to Top

UNDEB BANGOR COUNCILLOR (OPEN POSITION) (2 PLACES) (OPEN POSITION),(2 PLACES)

Back to Top

WELSH MEDIUM STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Welsh Speaking Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Welsh Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Welsh Students at Bangor University.

Back to Top

WOMEN STUDENTS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Women Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Women Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Women Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Womens Students Conference as the elected delegate ex-officio

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Menywod Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Menywod ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Menywod ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r Cynhadledd Myfyrwyr Benywaidd UCM yn rhinwedd ei swydd

Back to Top

WREXHAM CAMPUS UNDEB BANGOR COUNCILLOR

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Campws Wrecsam Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Campws Wrecsam ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Campws Wrecsam ym Mhrifysgol Bangor.