Wales Ecology & Evolution Network (WEEN) - WISE ROOMS

Ref: T10015520

Add to Basket

Price: £50.00
Please login to add items to your basket.
Wales Ecology & Evolution Network meeting is a conference which provides a platform to promote postgraduate research and networking. Each year, the broad theme of ecology and evolution is fully explored and discussed over the weekend, this time at the beautiful Centre for Alternative Technology, Powys. The meeting is an ideal venue to present your work via talk or poster to a friendly audience of fellow postgraduates. 29th November – 1st December 2019 Cynhadledd dan arweiniad myfyrwyr yw Rhwydwaith Ecoleg ac Esblygiad Cymru (WEEN) sy'n hyrwyddo ymchwil a rhwydweithio ôl-radd. Bob blwyddyn, caiff thema eang ecoleg ac esblygiad ei harchwilio a'i thrafod yn fanwl dros y penwythnos. Y tro hwn bydd yn cael ei gynnal yn lleoliad prydferth Y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Powys. Mae'r cyfarfod hwn yn lle delfrydol i chi gyflwyno eich gwaith drwy gyfrwng sgwrs neu boster i gynulleidfa o gyd-ôl-raddedigion cyfeillgar. 29 Tachwedd – 1 Rhagfyr 2019