STAG (Students for Treborth Action Group)|STAG û Grwp Gweithredu Myfyrwyr Treborth

  • About
  • Committee

See below for upcoming events and Welsh!

STAG is the student presence at Treborth Botanic Gardens. We help out growing things, digging holes, and learning other exciting skills.

We accept people of all types and abilities-from the keenest of botanists to those who just want to dip their toes and try something new. There are many different jobs to be done in the gardens all year round, from working in the library to felling trees! So you can be sure that we'll find something for you!

STAG holds a big work party once a month at Treborth. If you want to get more involved feel free to head down on a Wednesday and Friday - these sessions are more informal! Any extra time you give is highly appreciated!

If you haven't been to STAG before, send us a message when you are coming down or just turn up. We will be more than happy to have you!

Treborth is the land along the coast between the Menai bridge and the Britannia bridge, it's about a 15 minute walk from Ffriddoedd Village.
Address: Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

See you soon!
From us at STAG

Committe 2019/20
Chairperson: Maisie Biggs and Katie Bolton
Secretary: Emily Davies
Treasurer: Verity Drew 
Events Officer: Caitlin Riley
Conservation Officer: Fatima Ammar
Volunteer Officer: George Beadle

 

UPCOMING EVENTS DIGWYDDIADAU I DDOD

2/2/2020

1/3/2020

29/3/2020

2/2/2020

1/3/2020

29/3/2020

 

STAG ydy presenoldeb myfyrwyr yng Ngerddi Botaneg Treborth.  Rydym yn helpu i dyfu pethau, gwneud tyllau, a dysgu sgiliau cyffrous eraill.

Rydym yn derbyn pobl o bob gallu – o arddwyr brwdrfydig i rai eraill sydd eisiau profi’r dyfroedd a thrio rhywbeth newydd.  Mae llawer o wahanol swyddi i’w gwneud yn y gerddi drwy gydol y flwyddyn, o weithio yn y llyfrgell i gwympo coed – felly rydym yn siwr o ddod o hyd i swydd i chi!

Mae STAG yn cynnal digwyddiad mawr i weithio yn Nhreborth unwaith y mis.  Os yr ydych chi eisiau cymryd rhan yna mae croeso i chi ddod lawr ar ddyddiau Mercher neu Wener – mae’r sesiynau hyn yn llai ffurfiol.  Mae unrhyw amser ychwanegol y gallwch ei gynnig yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Os nad ydych wedi bod i STAG o’r blaen, gyrrwch neges atom i ddweud pryd y byddwch yn dod i lawr neu trowch fyny.  Byddwn yn fwy na hapus o’ch cael!

Treborth yw’r darn o dir ar yr arfordir rhwng Pont Menai a Phont Britania, mae’n tua 15 munud o waith cerdded o Bentref Ffriddoedd.

Cyfeiriad: Gardd Fotaneg Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

Welwn ni chi’n fuan!

Pwyllgor 2019/20
Cadeirydd: Maisie Biggs and Katie Bolton 
Ysgrifennydd: Emily Davies
Trysorydd: Verity Drew 
Swyddog Digwyddiadau: Caitlin Riley 
Swyddog Cadwraeth: Fatima Ammar
Swyddog Gwirfoddoli: George Beadle