Social Sciences|Gwyddorau cymdeithasol

  • About
  • Committee

The Social Sciences Society is an academic society established within the School of Social Sciences, but open to all students on any course. Our aims are to bring people together; to create a strong relationship between students and staff and to ensure students can get involved in activities which may benefit their university life. Events planned within the society include a trip abroad, a winter ball, beach trips and visiting the surrounding area to give members a chance to explore North Wales. Academic activities will include regular study sessions, guest speakers and attending Crimiknowledge conference. Students can get involved in any events as much or as little as they like. Please join our Facebook, Twitter and Instagram pages to find out more!

|Mae'r Gymdeithas Gwyddorau Cymdeithas yn gymdeithas academaidd a gafodd ei sefydlu o fewn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, ond wrth gwrs yn agored i unrhyw fyfyriwr ar unrhyw gwrs. Ein hamcanion yw i ddod a pobl at eu gilydd, i greu perthynas cryf rhwng myfyrwyr a staff ac i sicrhau fod myfyrwyr yn ymwneud â gweithgareddau all fod yn fuddiol i'w bywyd yn y Brifysgol. Rhai digwyddiadau sydd wedi cael eu trefnu o fewn y gymdeithas ydy trip dramor, dawns gaeaf, tripiau i'r traeth ac ymweld â'r ardal leol i rhoi'r cyfle i aelodau archwilio Gogledd Cymru. Bydd gweithgareddau academaidd yn cynnwys sesiynau astudio reolaidd, siaradwyr gwadd a mynychu'r gynhadledd Crimiknowledge. Gall fyfyrwyr gymryd rhan mewn unrhyw ddigwyddiad, cyn lleied neu fwyaf ag yr hoffent. Plîs ymunwch â'n tudalennau Facebook, Twitter ac Instagram i ddarganfod mwy!