Sci-Fi Society|Cymdeithas SciFi & Fantasi

  • About
  • Committee

Calling all nerds, geeks, and those such inclined. Sci-Fi and Fantasy society needs you! We host film nights with all choices voted and selected by YOU the members. We have awesome themed socials, quizzes, and Comic con visits. A place where you can make like minded friends, engage in nerdy debates, or just chill and soak up the geekiness. 

We don't care if you are young, old, cyberman, borg, or even sith, we only care if you like Sci-Fi and/or Fantasy.

We welcome individuals from all fandoms, and even those of you that are new and you are yet to discover your home. Come along and discover all that these beautiful genres have to offer. |

 

Dyma alwad i bob nyrd, gîc, a phry tebyg. Mae'r Gymdeithas Sci-Fi a Ffantasi eich angen chi! Byddwn yn cynnal nosweithiau ffilm lle bydd pob dewis yn cael ei wneud drwy'ch pleidlais CHI, yr aelodau. Rydym yn cynnal nosweithiau thema anhygoel, cwisiau, a gwibdeithiau i gynadleddau comics. Mae'n gymdeithas i chi wneud ffrindiau â phobl o'r un anian, cymryd rhan mewn dadleuon arbenigol, neu ddim ond ymlacio a mwynhau'r hynodrwydd.

 

Does gennym ddim ots os ydych chi'n ifanc, yn hen, yn cyberman, yn borg, neu hyd yn oed yn sith, dim ond eich bod yn hoff o ffuglen wyddonol.

 

Rydym yn croesawu unigolion o bob maes diddordeb, hyd yn oed y rheiny ohonoch chi sy'n newydd yma ac yn dechrau ymgartrefu. Dewch draw i ddarganfod cymaint sydd gan y genre rhyfeddol hwn i'w gynnig.