MakerSpace| Cymdeithas Makerspace

  • About
  • Committee

Makerspace society is a workshop society of creators, makers and programmers that have set up a space to meet, socialise, work, and collaborate on ideas.

Makerspace is the place to get access to shared tools and, more importantly, a wealth of shared experience and knowledge to help you past those ‘stuck’ moments and inspire ideas for new projects. Or work together as a team on something larger like Formula 24+ electric race car, 3D printing and retro computing! Come along to a session and get started!

|

Mae'r Gymdeithas Makerspace yn gymdeithas weithdy i bobl greadigol, gwneuthurwyr a rhaglenwyr gwrdd, cymdeithasu, gweithio a chydweithredu ar eu syniadau.

Makerspace yw'r lle i gael gafael at gyfarpar i'w rannu, ac yn bwysicaf oll, rhannu cyfoeth o brofiad a gwybodaeth, i'ch helpu drwy gyfnodau 'styc' ac ysbrydoli syniadau am brojectau newydd. Neu gweithiwch mewn tîm ar rywbeth mwy fel ceir rasio trydan Formula 24+, argraffu 3D a chyfrifiadureg retro! Dewch draw i sesiwn a dechrau arni!