German Society| Cymdeithas Almaenig

  • About
  • Committee

As a German speaking society we hope to: 

Provide a space to practice and promote the German language

Encourage students to keep up and practice German skills

Celebrate, enjoy, and promote the German language and German-speaking cultures associated it.

Prost! (Cheers!)

- BÜGß (BU German Society)

 

|

Fel cymdeithas sy’n siarad Almaeneg sydym yn anelu i:

Ddarparu lle i siarad ac ymarfer yr iaith Almaeneg

Annog myfyrwyr i barhau i ymarfer eu sgiliau Almaenaidd

Dathlu, mwynhau a hyrwyddo’r iaith Almaeneg a diwylliannau sy’n siarad yr iaith.

Prost! (Iechyd da!)