String Orchestra|cerddorfa linynnol

  • About
  • Committee

Bangor's only string focused ensemble, the group is one of Bangor's most recently established orchestra's. The orchestra is student run and presents two concerts a year as well as opportunities for soloists, conductors and collaborators. The group is open to string players of any standard and we pride ourselves on: our wide range of string orchestra repertoire, our friendly and inclusive atmosphere, our stock of new violins, violas and cellos available for loan, and our commitment to the string family. 

Sunday 2pm - 4pm

Powis Hall

|Dyma unig ensemble llinynnol Bangor ac mae'r grwp yn un o gerddorfeydd ieuangaf Bangor. Mae’r gerddorfa'n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr ac yn perfformio dau gyngerdd y flwyddyn yn ogystal â rhoi cyfleoedd i unawdwyr, arweinwyr a chydweithwyr. Mae'r grwp yn agored i chwaraewyr llinynnol o unrhyw safon ac rydym yn ymfalchïo yn y canlynol: repertoire cerddorfa linynnol eang, ein hawyrgylch gyfeillgar a chynhwysol, ein stoc o ffidlau, fiolas a sieloau newydd sydd ar gael i'w benthyca, a'n hymroddiad i'r teulu llinynnol.

Dydd Sul 2yh - 4yh

Neuadd Powis