Vegetarian and Vegan Society|lLlysieuol & Fegan

  • About
  • Committee

Bangor University Vegetarian and Vegan Society (VegSoc) welcomes everyone with an affinity for plant-based diets!

Whether you are a vegan, vegetarian, have health-related dietary requirements or are just curious about veggie food, the society is open to all!

Our aim as a society is to create a social hub for students to share tips, recipes, and help each other out with veggie-related issues.

We hold regular socials and events that often focus on eating lots of tasty food! Please join our Facebook group to keep updated on when these events will take place. We hope to see you soon! |

Mae Cymdeithas Lysieuol a Fegan Prifysgol Bangor yn croesawu pawb sydd â diddordeb mewn diet o blanhigion.

P'un ai eich bod yn fegan, yn llysieuydd, â gofynion diet am resymau iechyd neu jest yn chwilfrydig am fwyd llysieuol, mae'r gymdeithas yn agored i bawb!

Ein nod fel cymdeithas yw creu canolbwynt cymdeithasol i fyfyrwyr rannu awgrymiadau, ryseitiau a chynorthwyo ei gilydd â materion yn ymwneud â llysieuaeth. 

Rydym yn cynnal nosweithiau a digwyddiadau cymdeithasol sy'n aml yn canolbwyntio ar fwyta lot fawr o fwyd blasus! Ymunwch â'n grwp Facebook i gael y newyddion diweddaraf am y digwyddiadau hyn. Gobeithio y gwelwn ni chi'n fuan!