Comedy Society|Cymdeithas Gomedi

  • About
  • Committee

Bangor Comedy Society is a performance society which encompasses improvisation, stand - up and sketch comedy. 

Sketches and Stand up sessions are Monday at 7pm. If you are interested in writing, contributing to others' performances or doing stand up yourself, these sessions explore techniques and develop ideas into comedic gold. 

We have Improv sessions on Wednesday at 7pm. We play fun Improv and performing games, though we welcome everyone even if they're not interested in performing.

Both sessions meet by the entrance to the main arts library. 

We will have shows throughout the year so watch out for our posters or like Bangor Comedy on facebook.

 

|Mae 'Cymdeithas Comedi Bangor' yn gymdeithas berfformio sy'n cwmpasu comedi byrfyfyr, digrifwyr a sgetshis comedi. Cynhelir sesiynau sgetshis a digrifwyr ddydd Llun am 7pm. Os oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu, cyfrannu at berfformiadau pobl eraill neu sefyll ar eich traed eich hun fel digrifwr, mae'r sesiynau hyn yn gyfle i archwilio gwahanol dechnegau a throi syniadau yn aur comig. Rydym yn cynnal sesiynau byrfyfyr nos Mercher am 7pm. Rydym yn chwarae gemau byrfyfyr a gemau perfformio, ond yn croesawu pawb hyd yn oed os nad oes ganddynt ddiddordeb mewn perfformio. Mae'r ddau sesiwn yn cwrdd wrth fynedfa prif lyfrgell y celfyddydau.

Byddwn yn cynnal sioeau trwy gydol y flwyddyn felly cadwch lygad am ein posteri neu ewch i Facebook a 'hoffi' Comedi Bangor.