Bangor Marrow

  • About
  • Committee

Bangor Marrow is the university society consisting of volunteers who works alongside the Anthony Nolan charity to help save the lives of those with blood cancer.

Throughout the academic year, we aim to:

  1. Raise awareness of the work of Anthony Nolan and blood cancer within the university;
  2. Recruit people to the Anthony Register (stem cell register);
  3. Raise funds to help support Anthony Nolan's vital work.

|

Dyma gymdeithas y Brifysgol sy’n cynnwys gwirfoddolwyr sy’n gweithio ochr-yn-ochr âg elusen Anthony Nolan i geisio achub bywydau’r rheiny sy’n dioddef o ganser y gwaed.

Drwy’r flwyddyn academaidd ymdrechwn i:

  1. Godi ymwybyddiaeth o waith Anthony Nolan a chanser y gwaed o fewn y Brifysgol.
  2. Recriwtio pobl i Gofrestr Anthony (Cofrestr ‘stem cell’)
  3. Codi arian i helpu i gefnogi gwaith Anthony Nolan.