Animation Society (BAWLS) | Cymdeithas Animeiddio

  • About
  • Committee

Here at BAWLS we share our love for the art of animation by showcasing it in all it's forms, from western cartoons (eg. Disney) to eastern anime (eg. Studio Ghibli) catering to most tastes and genres including our yearly anime series marathon. The society also engages in a wide variety of socials and cross-society events, from Pokemon bar crawls to gaming tournaments. We also make regular cinema trips for new releases, and visits to conventions throughout the year. Our regular screenings are every Thursday at 7pm, so feel free to pop round to revel in our shared love of all things animated! | Yma yn BAWLS rydym yn rhannu ein cariad o animeiddio trwy ei ddathlu yn ei holl wahanol ffurfiau, o gartwns gorllewinol (e.e. Disney) at anime dwyreiniol (e.e. Studio Ghibli) ac yn darparu ar gyfer y rhan fwyaf o ddiddordebau a genres yn cynnwys ein cyfres farathon anime blynyddol. Mae'r gymdeithas hefyd yn cynnal amrywiaeth eang o nosweithiau cymdeithasol a digwyddiadau gyda chymdeithasau eraill, o grôls tafarn Pokemon at bencampwriaethau gemau cyfrifiadurol. Byddwn hefyd yn mynd ar wibdeithiau rheolaidd i'r sinema i weld ffilmiau newydd ac yn ymweld â chonfensiynau drwy gydol y flwyddyn. Mae ein noson ffilm ar nos Iau am 7pm yn ystafell sinema Academi, felly dewch draw i ymuno â ni a rhannu ein brwdfrydedd dros bopeth animeiddiedig!