Anglican Society | Cymdeithas Anglicanaidd

  • About
  • Committee

Bangor University Anglican Society (AngSoc) is a society based around the Anglican church, however it is open for all students at Bangor University. The society holds short weekly services at Bangor Cathedral in the varying styles of the Anglican community worldwide. These services are followed by socialising and sharing in a free meal. The society also holds social events where members can make new friends through fun, fellowship and food. |Mae Cymdeithas Anglicanaidd Prifysgol Bangor yn gymdeithas sy'n troi o gwmpas yr Eglwys Anglicanaidd, ond mae'n agored i bob myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r gymdeithas yn cynnal gwasanaethau wythnosol byr yng Nghadeirlan Bangor yn dilyn gwahanol arddulliau'r eglwys Anglicanaidd yn fyd-eang. Dilynir y gwasanaethau gan gyfnod o gymdeithasu a rhannu pryd o fwyd am ddim. Mae'r gymdeithas yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol sy'n gyfle i'r aelodau wneud ffrindiau drwy gael hwyl, cwmnïaeth a phrydau bwyd.