UNITE

  • About
  • Committee

UNITE Bangor is a relaxed social group for people affected by social communication difficulties, ASD and similar experiences | Mae UNITE Bangor yn grwp llaes i pobol sydd wedi ei effeithio a anawsterau cyfathrebiad cymdeithasol, ASA ac profiadau tebyg.