Tolkien Society

  • About
  • Committee

Bangor Tolkien Society (Tolk Soc) aims to bring the world of Tolkien and Middle Earth alive, provide a welcoming atmosphere in which to watch, read and discuss the works of J.R.R. Tolkien. The society will meet once every week and sessions will consist of watching films, playing games, reading Tolkien or doing some form of workshop related to Tolkien and his works.

~JOIN OUR OFFICIAL DISCORD SERVER~

https://discord.gg/KFWUPgq

~JOIN OUR OFFICIAL FACEBOOK GROUP~

https://www.facebook.com/groups/285208505660907/

 

Mae Cymdeithas Tolkien Bangor (Tolk Soc) yn gobeithio dod a byd Tolkien a'r Canol Ddaear yn fyw, darparu awyrgylch groesawgar i wylio, darllen a thrafod gwaith J. R. R. Tolkien.  Bydd y gymdeithas yn cyfarfod dwy waith yr wythnos - un noson yr wythnos yn gwylio ffilmiau, chwarae gemau neu ddarllen a'r noson arall o'r Pythons byddwn uni'n drallen Tolkien neu'n cael rhyw fach o weithdy yn gysylltiedig gyda'i waith.