Wetland

  • About
  • Committee

With the help of fascinating speakers from across the country we will help you understand and fall in love with these beautiful and globally important landscapes.  Wetlands play vital roles on local, national and international scales, from abating climate change, to cleaning up our drinking water and combatting oceanic dead zones. These unique habitats are home to complex ecosystems hosting a huge array of life, but are under threat from the modern world.

Come get stuck in (and possibly wet) while learning first hand conservation techniques through our work days and volunteering, and of course come have fun with us at our socials.| Gyda chymorth siaradwyr diddorol o bob cwr o'r wlad byddwn yn eich helpu i ddeall a chwympo mewn cariad â'r tirluniau hardd hyn. Mae gwlyptiroedd yn chwarae rolau hanfodol ar raddfeydd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, rhag atal newid yn yr hinsawdd, i lanhau ein dwr yfed a mynd i'r afael â mannau marw cefnforol. Mae'r cynefinoedd unigryw hyn yn gartref i ecosystemau cymhleth sy'n cynnal amrywiaeth enfawr o fywyd, ond maent dan fygythiad gan y byd modern.