Radiography Society | Cymdeithas Radiograffeg

  • About
  • Committee

Our society is aimed at anyone studying Diagnostic Radiography at Bangor University. 
We will hold social and academic events such as nights out and study days along with the other School of Healthcare Sciences societies on the Wrexham campus.
We look forward to welcoming new members! | Mae ei'n Cymdeithas i pawb sydd yn astudio Radiograffeg Diagnostig yn Prifysgol Bangor. Mi fyddwn'i yn dal digwyddiadau cymdeithasol ag academaidd fel nosweithiau allan ac dyddiau astudio, gyda cymdeithasau arall yr Ysgol Gofal Iechyd ar campws Wrexam. Edrych ymlaen i gwahoddi aelodau newydd.