Disney Society | Cymdeithas Ddisney

  • About
  • Committee

Hey there... For all you poor unfortunate souls who have been missing out on your Disney fix, welcome to the Disney Society! Have we gone mad? I'm afraid all the best people are, and that's why you've decided to be our guests. We're going to go to infinity and beyond with our socials this year to make sure you never grow up. All it takes is faith, trust and a little bit of pixie dust. Join us for Disney quizzes, movie nights, themed nights out and more. Adventure is out there and we're going to find it.;)

Hakuna Matata, and again, welcome to the DisSoc! TTFN  | 

 

Helo bawb… i’r holl eneidiau trist sydd heb gael eu ffics Disney’n ddiweddar, croeso i’r Gymdeithas Ddisney!

Ydym ni wedi gwallgofi?  Rydym ni’n sicr fod y bobl orau wedi gwneud, a dyna pam eich bod wedi penderfynu ymuno â ni! Byddwn yn mynd i bellafion y gofod gyda’n socials eleni i wneud yn siwr nad ydych yn tyfu i fyny.  Y cwbl sydd ei angen ydy ffydd, hyder a llwch Tylwyth Teg.  Ymunwch gyda ni mewn nosweithiau cwis Disney, Ffilmiau, nosweithiau allan yn dilyn themâu a mwy.  Byddwn yn cael sawl antur gyda’n gilydd eleni.