Aelwyd JMJ

  • About
  • Committee

Aelwyd JMJ are a branch of the Urdd, that meets weekly in John Morris Jones Hall. Aelwyd's main activity is joining Welsh students to create Aelwyd JMJ choir. In addition to the SATB choir, Aelwyd have a male choir and a female choir. Aelwyd are an enthusiastic crew, that enjoy socialising!|Mae Aelwyd JMJ yn gangen o’r Urdd sy’n cyfarfod yn wythnosol yn Neuadd John Morris Jones. Prif weithgaredd yr Aelwyd ydy uno y myfyrwyr Cymraeg I ffurfio Cor Aelwyd JMJ. Yn ogystal a’r cor SATB mae gan yr Aelwyd Gor Bechgyn a Chor Merched hefyd. Mae’r Aelwyd yn griw brwdfrydig sy’n mwynhau cymdeithasu!