JGJ Society | Cymdeithas John Gwilym Jones

  • About
  • Committee

John Gwilym Jones is Bangor University’s welsh literature society. The aim of the society is to bring welsh literature alive in a city of learning! We will host exciting events from the world of poetry, literature and welsh drama. These events will be hosted across different locations around the city. We will be going on regular trips to see different dramas, and to see interesting literature sites.  The society is run by young people who are literature enthusiasts! Follow our social media links to get more information about our events.|Cymdeithas lenyddiaeth Gymraeg Prifysgol Bangor yw CJGJ sydd â’r bwriad o ddod â llenyddiaeth Gymraeg yn fyw yn Ninas Dysg! Byddwn yn cynnal gweithgareddau cyffrous o fyd barddoniaeth, rhyddiaith, a’r ddrama Gymraeg, ar draws lleoliadau gwahanol yn y ddinas. Byddwn yn mynd ar deithiau yn aml i weld dramâu, yn ogystal ag ymweld â llefydd o ddiddordeb llenyddol. Fe redir y Gymdeithas gan griw o bobl ifanc sydd ar dân dros lenyddiaeth! Dilynwch ein gwefannau cymdeithasol i dderbyn rhagor o wybodaeth ynglyn â digwyddiadau!”