Yoga Society| Cymdeithas Yoga

  • About
  • Committee

We are an integrated, accepting community, connecting with and through yoga.

 

We would like to create a supportive family, where you can express yourself and share your experiences in a caring environment.

 

Giving and recieving knowledge, teaching one another and learning about the many different aspects of yoga in life. |

Rydym yn gymdeithas intergredig, sy’n derbyn,  sy’n cysylltu gyda’n gilydd trwy yoga.

 

Dymunwn greu teulu cefnogol, lle gallwch gyfleu eich hunain a rhannu eich profiadau mewn awyrgylch ofalgar.

 Cyfrannu a dysgu gwybodaeth, dysgu’r naill a’r llall a dysgu am y gwahanol agweddau o yoga mewn bywyd.