Personal Development Society

  • About
  • Committee

The Association of Public Speaking is an association that takes care of developing the skills of participants in the lecture and overcoming the shyness of confronting the public. Also developing the skills of criticism and teamwork. Through the different tasks in all meetings between speaker, evaluator, timer ,and grammarians. |

Bwriad y Gymdeithas Siarad Cyhoeddus yw datblygu sgiliau ei haelodau mewn darlithio a sut i oresgyn nerfusrwydd o siarad yn gyhoeddus.  Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau tîm a sut i fod yn feirniadol trwy gwblhau gwahanol dasgau ym mhob cyfarfod rhwng y siaradwr, cloriannydd, amserydd a gramadegydd.