Welsh Learners Society | Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg

  • About
  • Committee

UMCB's Welsh Learners Society is a society for everyone who has an interest in developing their Welsh language skills in a sociable and relaxed manner. Our intention is to raise awareness of the Welsh language and bring people of all abilities together, whether fluent, second language, or a complete beginner, in order to take advantage of the opportunities that we have to learn the language of our country.| Mae Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg UMCB yn gymdeithas i bawb sydd ag awydd i ddysgu ambell air Gymraeg neu gymdeithasu trwy’i chyfrwng. Y bwriad yw codi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a chael pobl at ei gilydd o bob gallu, boed yn rhugl yn y Gymraeg, yn gallu siarad dipyn o’r iaith, neu’n ddechreuwr pur, er mwyn manteisio ar y cyfleoedd sydd gennym ni i ddysgu a defnyddio’r iaith sydd o’n cwmpas.