Business and Finance Society | Cymdeithas Busnes ac Gyllid

  • About
  • Committee

The newly founded Bangor University Finance Society aims to provide students with the skills, knowledge and insight to compete within the global financial sector. | Mae'r Cymdeithas Gyllid Prifysgol Bangor, sydd newydd ei sefydlu, yn rhoi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr i gystadlu yn y sector ariannol byd-eang