Y Llef (Bangor's Welsh Newspaper) |Y Llef

  • About
  • Committee

Y Llef is Bangor’s welsh language newspaper. Y Llef offers opportunities for students to write factually and creatively and also review other work. We are always looking for more students to contribute to the paper so get in touch!|Papur-newydd Cymraeg Myfyrwyr Bangor yw Y Llef. Mae'r Llef yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ysgrifennu yn ffeithiol ac yn greadigol ac hefyd golygu gwaith eraill. Rydym wastad yn edrych am ragor o fyfyrwyr i gyfrannu at y papur felly cysylltwch ar bob cyfri!